znajdujesz się na: strona głównaopisy testów
Opisy testów

Nasza firma oferuje doskonałej jakości testy do wykrywania narkotyków w ślinie  jak i również w moczu.

TESTY NA NARKOTYKI W ŚLINIE

Szybki test do symultanicznego, jakościowego badania śliny na obecność narkotyków. Wykorzystywany przez Policję i Służby Celne w Niemczech i pozostałych krajach UE.

Jest testem immunologicznym do jakościowej detekcji Amfetaminy, Kokainy, Marihuany, Opiatów oraz Fencyklidyny w próbce śliny.

Limity Detekcji (Cut-Offs)

  • Amfetamina (AMP) D-Amphetamine 50 10 minut - 72 godziny
  • Kokaina (COC) Benzoylecgonine 20 10 minut - 24 godziny
  • Metamfetamina (MET) D-Methamphetamine 50 10 minut - 72 godziny
  • Opiaty (OPI) Morfina 40 10 minut - 72 godziny
  • Fencyklidyna (PCP) Phencyclidine 10 minut - 72 godziny
  • Marihuana Tetrahydrocannabinol 10 minut - 72 godziny

Dostarcza jedynie wstępnych wyników analitycznych. W celu potwierdzenia wyniku należy przeprowadzić dodatkowe badania laboratoryjne, sugerowane; chromatografia gazowa i/lub spektrometria masowa (GC/MS).

Zasada działania testu

Jest testem immunologicznym. Substancje narkotyczne występujące w próbce śliny konkurują z koniugatem narkotyku, znajdującym się na teście o specyficzne przeciwciała. Podczas badania próbka migruje wzwyż testu ruchem kapilarnym. Narkotyk nie nasyci wiążących części przeciwciał jeżeli jego stężenie w próbce śliny jest poniżej czułości progowej testu. W tym wypadku przeciwciała reagują z proteinowym koniugatem narkotyku i widoczna czerwona linia pojawia się w miejscu testowym (T) urządzenia testowego. Występowanie narkotyku o stężeniu powyżej czułości progowej testu w próbce spowoduje nasycenie wiążących części przeciwciał, w rezultacie w miejscu testującym nie pojawi się kolorowa linia. Próbka zawierająca narkotyk nie spowoduje pojawienia się kolorowej linii w miejscu testującym (T) urządzenia testującego w przeciwieństwie do próbki wolnej od substancji narkotycznych. W celu kontroli procedury , kolorowa linia zawsze pojawi się w miejscu kontrolnym (C) wskazując, ze odpowiednia wartość próbki została użyta w badaniu.

Czas wykrywania narkotyków w ślinie

Test Substancja Wartość progowa (ng/ml) Czas detekcji
Amfetamina (AMP) D-Amphetamine 50 10 minut - 72 godziny
Kokaina (COC) Benzoylecgonine 20 10 minut - 24 godziny
Metamfetamina (MET) D-Methamphetamine 50 10 minut - 72 godziny
Opiaty (OPI) Morfina 40 10 minut - 72 godziny
Fencyklidyna (PCP) Phencyclidine 10 10 minut - 72 godziny
Marihuana Tetrahydrocannabinol 12 10 minut - 72 godziny

 

TESTY NA NARKOTYKI W MOCZU
 

10 narkotyków jest immunologicznym testem do symultanicznej identyfikacji narkotyków. Substancje narkotyczne znajdujące się w próbce moczu konkurują z koniugatem narkotyku, znajdującym się na teście o specyficzne przeciwciała. 

Czas wykrywania narkotyków w moczu

Test Substancja Wartość progowa (ng/ml) Czas detekcji
Amfetamina (AMP) D-Amphetamine 1000ng/ml od 1dnia do 4 dni
Kokaina (COC) Benzoylecgonine 300ng/ml od 1dnia do 7 dni
Metamfetamina (MET) D-Methamphetamine 1000ng/ml od 1-2 dni do tygodnia
Opiaty (MOP/OPI) Morfina 300/2000ng/ml od 1 dnia do 7 dni
Fencyklidyna (PCP) Phencyclidine 25 ng/ml od 1dnia do 8 dni
Marihuana (THC) Tetrahydrocannabinol 50ng/ml od 1 dnia do miesiąca
Benzodiazepiny (BZO) Benzodiazepine 300ng/ml od 1dnia do 6 tygodni
Barbiturany (BAR) Barbiturate 300ng/ml do 24 godzin
Trójcykliczne Antydepresanty (TCA) Tricyclic Antidepressiva 1000ng/ml od 1dnia do 4 dni
Metadon (MTD) Methadon 50ng/ml od 1dnia do 3 dni

5 narkotyków

Jest immunologicznym testem do symultanicznej identyfikacji narkotyków. Substancje narkotyczne znajdujące się w próbce moczu konkurują z koniugatem narkotyku, znajdującym się na teście o specyficzne przeciwciała. 

Czas wykrywania narkotyków w moczu

Test Substancja Wartość progowa (ng/ml) Czas detekcji
Kokaina (COC) Benzoylecgonine 300ng/ml od 1dnia do 7 dni
Benzodiazepiny (BZO) Benzodiazepine 300ng/ml od 1dnia do 6 tygodni
Opiaty (MOP/OPI) Morfina 300/2000ng/ml od 1 dnia do 7 dni
Marihuana (THC) Tetrahydrocannabinol 50ng/ml od 1 dnia do miesiąca
Amfetamina (AMP) D-Amphetamine 1000ng/ml od 1dnia do 4 dni


TEST KONTROLNY - Urine Adulteration

Test do sprawdzania czy próbka moczu została zafałszowana

Zastosowanie:

Urine Adulteration Test ma na celu wykrycie wszelkich nieprawidłowości związanych z celowym zafałszowaniem wyniku testu przez osobę poddaną badaniu.

Widniejące na pasku kolory określają poziom kreatyniny (CRE), pH, ciężar właściwy (SG), oraz wykrywają obecność adulterantów, czyli utleniaczy i środków chemicznych (OXI/PCC), azotynów (NIT), aldehydów glutarowych (GLUT), stosowanych w celu zafałszowania wyniku testu.

Kreatynina (CRE) jest stale wydalana z organizmu człowieka i obecna w ludzkim moczu. Po spożyciu ekstremalnych ilości płynów, mocz ulega rozcieńczeniu a poziom kreatyniny znacznej redukcji. To samo możliwe jest z metabolitami narkotyków w moczu. Podobnie dzieje się gdy próbka moczu zostanie bezpośrednio rozcieńczona wodą.

Poziom ph może wpływać na reakcje enzymów i przeciwciał zachodzące w testach typu lateral flow. Bardzo wysoki (>9.5) lub niski (<3.0) może zdestabilizować strukturę chemiczną metabolitów substancji narkotycznych w moczu i spowodować fałszywie negatywny wynik testu.

Nienaturalnie zaniżony ciężar właściwy moczu (SG), może świadczyć o rozcieńczeniu próbki. (np. spożycie dużej ilości płynów w celu obniżenia poziomu narkotyku w moczu.

Aldehydy glutarowe (GLUT), podobnie jak azotyny (NIT) nie powinny występować w moczu, więc ich obecność sugeruje zażycie przed osobę poddaną badaniu adulterantów w celu zafałszowania wyniku testu.

Środki chemiczne (OXI/PCC) czyli różnego rodzaju utleniacze i wybielacze także mogą służyć do zafałszowania wyniku próbki i uzyskania fałszywego negatywnego wyniku testu. Ich obecność w moczu sugeruje iż próbka moczu została poddana manipulacji czyli doszło do rozcieńczenia z wyżej wymienionymi środkami.

Urine Adulteration Test umożliwia stwierdzenie ewentualnej manipulacji próbki moczu, mogącej spowodować zafałszowanie wyniku testu.

Nasi klienci to
Policja
Wojsko
Straż Graniczna
Służby Celne
Służba Więzienna
Służby Operacyjne
Jednostki Specjalne
Centralne Biuro Antykorupcyjne
Testy te są wykorzystywane w 10 krajach UE

Telefon do konsultanta w sprawie
testów oraz informacje o testach:


tel. kom.: 0-501 743 972
tel.: (0-22) 669 36 97


Biuro czynne:
Pon-Pt w godz. 9-15


BIO GEN
Biuro Ekspertyz Kryminalistycznych
ul. Mickiewicza 63
01-625 Warszawa