znajdujesz się na: strona głównanarkotesty
Narkotesty

Test wieloparametrowy z moczu

Test wieloparametrowy z moczu Parametr  
10 MET, THC, COC, MOP, AMP, BZO, BAR, TCA, PCP, MTD  
5 BZO, COC, MOP/OPI, THC, AMP  

Test ze śliny wieloparametrowy

Test ze śliny wieloparametrowy Parametr  
Test ze śliny wieloparametrowy THC, MET, COC, AMP, OPI, PCP  

Test do sprawdzania czy próbka moczu została zafałszowana

Urine Adulteration - Test kontrolny - Fałszowanie Moczu
Urine Adulteration - Test Kontrolny - Fałszowanie Moczu

 

Spis skrótów użytych w opisach testów:

 

 1. AMP - amfetamina
 2. BAR - barbiturany
 3. BUP - buprenorfina
 4. BZO - benzodiazepiny
 5. COC - kokaina
 6. MTD - metadon
 7. MET - metamfetamina
 8. MDMA - metylenodioxyamfetamina
 9. MOP/OPI - morfina/opiaty
 10. OPI - opiaty
 11. PCP - fencyklidyna
 12. THC - tetrahydrokannabinole
 13. TCA - trójcykliczne antydepresanty

AMP - Amphetamine - amfetamina
Reagują tu związki o podobnej budowie zarówno narkotyki (pochodne amfetaminy
takie jak metamfetamina, p-metoksyamfetamina, p-metoksymetamfetamina, MDMA
czyli metylenodioksymetamfetamina, itd jak i np. niektóre leki podobne budową do
amfetaminy np. pseudoefedryna, a także aminy gnilne np. beta-fenyloetyloamina)

BAR - Barbiturate - barbiturany 
Grupa leków o małym zastosowaniu, w Polsce używa się tiopentalu, fenobarbitalu, 
cyklobarbitalu i allobarbitalu. Wszystkie wykazują reaktywność krzyżową w testach
 immunologicznych. Działają nasennie i przeciwdrgawkowo. Tiopental stosuje się 
w lecznictwie zamkniętym - premedykacja oraz w weterynarii. 
BUP - Buprenorphin - buprenorfina 
Nowy lek z grupy opioidów o działaniu przeciwbólowym, stosowany tak jak metadon 
w terapii substytucyjnej uzależnienia od heroiny.
BZO - Benzodiazepine - benzodiazepiny 
Liczna grupa szeroko stosowanych i nadużywanych leków o działaniu 
uspokajająco-nasennym i przeciwdrgawkowym. zastąpiły barbiturany, gdyż są 
od nich mniej toksyczne. W Polsce najczęściej stosowane są diazepam czyli Relanium, 
chlordiazepoksyd, lorazepam czyli Lorafen, klorazepat, klonazepam, oksazepam, 
bromazepam, alprazolam, midazolam, estazolam. Reaktywność krzyżowa jest różna 
dla poszczególnych benzodiazepin.
COC - Cocain - kokaina
W testach stosuje sie przeciwciała przeciw głównemu metabolitowi kokainy 
występującemu w moczu jakim jest benzoiloekgonina, inne metabolity kokainy i sama 
kokaina też reagują z tym przeciwciałem. 
MTD - Methadon 
Syntetyczny opioid stosowany w terapii substytucyjnej uzależnienia od heroiny
MET - Methamphetamin - metamfetamina 
Pochodna amfetaminy, podobnie jak przy amfetaminie związki o podobnej budowie 
raegują w teście
MDMA - Methylenedioxymethamphetamine 
MDMA czyli popularna Ecstasy 
uwagi jw.
MOP/OPI - Morphine/Opiate 
Morfina jest opiatem czyli związkiem otrzymanym z maku lekarskiego, 
testy są w dwóch wersjach:
 - wartość progowa 300 ng/ml lub 1000 ng/ml w moczu, czyli różnią się czułością. 
W teście reaguje morfina i jej metabolity jakimi są glukuroniany morfiny oraz 
kodeina i w różnym stopniu inne związki o podobnej budowie, w testach opisanych 
takim skrótem stosuje się przeciwciał dla morfiny bywa że test mop/opi oznacza jedną 
czułość a opi drugą (np. producent robi dwa warianty)
OPI - Opiate 
Opiaty patrz wyżej
PCP - Phencyclidine - fencyklidyna 
W Polsce pojawia się coraz częściej, bardzo popularna np. w Stanach. 
Fencyklidyna jest środkiem halucynogennym. PCP jest wykrywalne w ślinie dzięki 
wymianie narkotyku, układu krążenia i płynom jamy ustnej. 
THC - Tetrahydrocannabinol 
Związek psychoaktywny zwarty w konopiach i ich przrtworach czyli marihuanie, 
haszyszu, oleju haszyszowym. testy zawierają przeciwciała nie dla THC tylko 
dla jego głównego nieczynnego farmakologicznie metabolitu występujacego 
w moczu , jakim jest kwas tetrahydrokannabinolowy (THC-COOH)
TCA - Trizyklische Antidepressiva 
trójcykliczne leki przeciwdepresyjne (polski skrót TLPD) 
Klasyczne leki stosowane w leczeniu depresji czyli amitryptylina, imipramina, 
dezipramina, klomipramina

Nasi klienci to
Policja
Wojsko
Straż Graniczna
Służby Celne
Służba Więzienna
Służby Operacyjne
Jednostki Specjalne
Centralne Biuro Antykorupcyjne
Testy te są wykorzystywane w 10 krajach UE

Telefon do konsultanta w sprawie
testów oraz informacje o testach:


tel. kom.: 0-501 743 972
tel.: (0-22) 669 36 97


Biuro czynne:
Pon-Pt w godz. 9-15


BIO GEN
Biuro Ekspertyz Kryminalistycznych
ul. Mickiewicza 63
01-625 Warszawa